Tryghed i eget hjem

Er du tryg i hverdagen? Oplevelsen af tryghed er forskellig fra person til person. Hvis du føler dig tryg i dit hjem, er der større chance for, at du kan blive boende, så længe du ønsker.

Tryghed kan handle om: 

  • at du kan klare dig selv 
  • at du har adgang til akut hjælp  
  • at du har et socialt netværk og kontakt til fx familie og andre nære relationer.  

Vi vil som kommune gerne støtte dig, så du kan klare så meget som muligt selv og selv bestemme over din hverdag. Du eller dine pårørende kan henvende jer til visitationen for at få hjælp til at finde den rette tryghedsløsning.  

Video Url

Få inspiration til, hvilke teknologiske løsninger du kan bruge

Nedenfor kan du se, hvad der findes af teknologiske løsninger, som kan være med til at give dig en tryg hverdag.

I IT-cafeerne kan du få hjælp til computer, tablet eller smartphone af frivillige hjælpere

Få inspiration til, hvilke fællesskaber du kan blive en del af

Praktiske oplysninger

Nogle løsninger kan du selv anskaffe og andre kan du ansøge om at få bevilget af kommunen. Om du kan få det bevilget afhænger af din situation og den specifikke løsning.

Kontakt os og få råd og vejledning om, hvad der kan gøre dig tryg i dit hjem.